Politica de confidențialitate:

Societatea ICEU TRAINING GROUP SRL, cu sediul în str. Polonă nr. 11C, Otopeni, jud. Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/2163/2016, cod CUI/CIF RO 11802387 („Societatea”), este preocupată să garanteze confidențialitatea și protecția totală a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu regulile, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. („GDPR”)

Date cu caracter personal se referă la orice informație despre un individ identificat sau identificabil, iar un individ identificabil este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referință la un element de identificare precum un nume, un cod de identificare, localizare, un element de identificare online sau unul ori mai multe elemente specifice care sunt identificabile din punct de vedere fizic, fiziologic, genetic, psihologic, economic, cultural sau social.

Prezenta politică se referă la datele cu caracter personal ale clienților și partenerilor noștri comerciali, precum și ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care ne vizitează, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și este valabilă pentru datele cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepția noastră, diverse forme, înregistrări video, pagini de internet și rețele sociale. În vederea executării activității sale, ICEU TRAINING GROUP SRL poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal care sunt solicitate prin lege, pentru încheierea unui contract sau pentru interese legitime. Aceste date pot fi următoarele, fără ca enumerarea să fie limitativă, prenume, nume, naționalitate, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, imagini statice sau în mișcare etc.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modalitatea în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modalitatea în care colectăm datele cu caracter personal;
 • Temeiul pentru prelucrare în scopurile menționate mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm;
 • Perioada de stocare pentru prelucrare;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care le puteți exercita;
 • Către cine transferăm aceste date.

ICEU TRAINING GROUP SRL vă informează prin prezenta cu privire la ceea ce face pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la felul în care ne puteți contacta în legătură cu protecția și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

ICEU TRAINING GROUP SRL colectează date în următoarele situații:

 1. Dacă sunteți client sau potențial client:

Avem obligația de a gestiona în condiții de securitate și pentru scopurile menționate doar datele cu caracter personal pe care ni le furnizați dumneavoastră.

1.1. Pentru a vă furniza servicii și/sau produse

Solicităm date pentru a vă furniza serviciile noastre, iar temeiul pentru prelucrarea datelor este executarea unui contract.

1.2. Pentru a comunica

Este important să putem să comunicăm, pentru a răspunde diferitelor solicitări ale dumneavoastră.

1.3. Obligație legală

În unele situații este posibil să solicităm unele date cu caracter personal în conformitate cu o obligație legală impusă de legislația aplicabilă.

1.4. Trimiterea de informații (buletin informativ)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informații comerciale/buletine informative în format electronic. În acest sens vă cerem consimțământul și vă solicităm în mod expres adresa de e-mail; avem un interes legitim pentru demersul nostru.

Vă puteți retrage consimțământul oricând, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi buletinul nostru informativ pe viitor prin accesarea opțiunii de „Dezabonare” când primiți e-mailul.

Categoriile date cu caracter personal în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, numărul de telefon, numărul de fax, adresa/adresa personală, adresa de e-mail (opțional) și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți angajat al ICEU TRAINING GROUP SRL:

2.1. Pentru a începe relații contractuale cu noi (contract individual de muncă etc.)

Solicităm datele cerute prin lege pentru încheierea contractelor de angajare în temeiul unei obligații statutare: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, date din cartea de identitate, acte de studii, cazier judiciar (unde este cazul).

2.2. Pentru a comunica

Pentru a putea să comunicăm cu dumneavoastră în timp util, este posibil să vă cerem numărul de telefon, adresa de e-mail și conturile de pe rețelele sociale.

 1. Dacă doriți să lucrați pentru ICEU TRAINING GROUP SRL:

Folosim datele cu caracter personal incluse în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările persoanelor care candidează pentru o funcție în cadrul ICEU TRAINING GROUP SRL. Prelucrarea făcută de noi se bazează pe interesul pentru potențiala încheiere și executare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adrese, informații personale incluse în CV, detalii cu privire la educație și pregătire, calificări profesionale și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți partener comercial/furnizor:

4.1. Pentru a menține legătura cu dumneavoastră

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a menține contactul direct și pentru a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date în interesului legitim de a gestiona si desfășura relația contractuala.

4.2. Pentru comunicare cu dumneavoastră

Utilizăm informațiile dumneavoastră de contact pentru a putea să comunicăm cu dumneavoastră în legătură cu orice aspecte relevante ce au legătură cu relația noastră contractuală.

4.3. Obligație legală

În unele situații este posibil să solicităm unele date cu caracter personal în conformitate cu o obligație legală impusă de legislația aplicabilă.

 1. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a garanta securitatea bunurilor și a angajaților noștri. În acest caz, prelucrarea datelor se bazează pe interesul legitim al ICEU TRAINING GROUP SRL, mai exact protecția incintei, activelor și personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la cerere, precum și imaginile cu dumneavoastră înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video.

 1. Dacă sunteți utilizator al paginilor noastre de internet – https://iceu.ro/, psihologieaplicata.iceu.ro etc.

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când ne vizitați site-urile pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm pe această activitate de prelucrare a datelor pentru interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare și îmbunătățirea paginilor noastre de internet. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unei pagini de internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

 1. Alte categorii de date cu caracter personal colectate:

Numele: vă procesăm numele, pentru a vă adresa în e-mailuri și în comunicarea pe unele dintre paginile noastre de produse, precum și pe paginile de pe site-ul nostru. Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și vom păstra datele atât timp cât sunteți înregistrat pe site-ul nostru web și timp de trei ani după aceea, sau până când vă retrageți consimțământul. Numele dvs. poate fi distribuit furnizorului nostru de servicii CRM.

Adresa de e-mail: Adresa dvs. de e-mail este procesată de noi pentru comunicarea actualizărilor de știri, livrarea produselor/serviciilor comandate, urmărirea recomandărilor și în scopuri de autentificare. Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și păstrăm datele atâta timp cât sunteți înregistrat pe site-ul nostru web și timp de trei ani după aceea, până când vă dezabonați de pe lista noastră de corespondență sau până când vă retrageți consimțământul. După ce v-ați abonat la lista noastră de e-mail, adresa dvs. de e-mail poate fi partajată cu un furnizor de servicii CRM la alegerea noastră.

Numărul de telefon: Puteți opta să ne furnizați numărul dvs. de telefon. În acest caz, poate fi utilizat pentru asistență tehnică sau, atunci când sunteți de acord în mod specific, pentru promovarea actualizărilor pentru serviciile și produsele noastre. Prelucrarea se bazează întotdeauna pe consimțământul dvs. și vom păstra datele atât timp cât sunteți înregistrat pe site-ul nostru web și timp de trei ani după aceea, sau până când vă retrageți consimțământul. Numărul dvs. de telefon poate fi distribuit furnizorului nostru de servicii CRM.

Detaliile de cont/plată: Când plasați o comandă pentru produsele sau serviciile noastre, veți fi direcționat către un furnizor terț de servicii de plată. Nu sunt procesate detalii de plată de către noi, dar ne referim la politica de confidențialitate a furnizorului extern pentru gestionarea datelor dvs. personale păstrate la acestea.

Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi: o obligație legală (dacă ICEU TRAINING GROUP SRL este obligată prin lege să dezvăluie autorităților publice anumite date cu caracter personal), executarea unui contract încheiat de ICEU TRAINING GROUP SRL în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al ICEU TRAINING GROUP SRL de a realiza o tranzacție în cel mai eficient mod.

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal către terți:

Pentru îndeplinirea scopurilor descrise anterior, Societatea folosește serviciile unor diverși contractanți. Unii dintre aceștia au statutul de persoane împuternicite de către operator și acestora li se pot pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi folosite în limitele obligațiilor ce le revin față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le dezvăluim persoanelor împuternicite de noi sunt limitate la minimul de informații cu caracter personal care sunt necesare pentru prestarea serviciilor și le solicităm acestor terți să nu folosească datele cu caracter personal în alte scopuri. Facem eforturi pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm vor stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în mod sigur și în siguranță.

Datele cu caracter personal menționate anterior pot fi puse la dispoziția terților sau transmise acestora în următoarele situații: (i) autorități publice sau auditori cu competență în executarea de inspecții și controale ale activității și bunurilor Societății care solicită furnizarea informațiilor, în virtutea obligațiilor legale ce revin Societății; (ii) societăți partenere ICEU TRAINING GROUP SRL, care activează în domenii de activitate similare acesteia; (iii) pentru a respecta o cerință legală sau pentru a proteja drepturile și bunurile Societății noastre sau ale altor entități sau persoane; (iv) cumpărătorilor, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (total sau parțial) iar datele persoanei vizate ar face parte din activele ce fac obiectul tranzacției respective.

În contextul operațiunilor descrise în prezentul document, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, atât în state din Uniunea Europeană („UE”), cât și din Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer pe care Societatea îl efectuează într-un stat membru al UE sau al SEE va respecta cerințele legale stabilite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

 1. Perioada de prelucrare

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp cât mai scurtă posibil, minimul necesar pentru executarea corespunzătoare a activității – în general 3 ani. Totuși, există situații în care legislația în vigoare impune ca anumite seturi de date să fie păstrate pentru perioade mai mari de timp.

 1. Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

ICEU TRAINING GROUP SRL înțelege foarte bine și respectă drepturile dumneavoastră, prin urmare vă punem la dispoziție următoarele informații în ceea ce privește drepturile pe care le aveți în acest sens:

 • dreptul la acces (dreptul de a solicita și de a primi de la ICEU TRAINING GROUP SRL acces la o copie a datelor cu caracter personal ce vă aparțin și care au fost prelucrate, precum și câteva informații în acest sens);
 • dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a solicita ștergerea și corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt greșite sau incorecte în așa fel încât să reflecte realitatea; dreptul de a obține de la ICEU TRAINING GROUP SRL ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă prelucrarea nu mai este justificată);
 • dreptul de a restricționa prelucrarea (dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; datele dumneavoastră pot fi doar stocate de ICEU TRAINING GROUP SRL și pot fi utilizate doar pentru anumite scopuri restricționate);
 • dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastră, de a obține transferul datelor dumneavoastră către un alt operator și/sau de a obține ștergerea datelor dumneavoastră);
 • dreptul de a vă opune prelucrării (dreptul de a obiecta faţă de prelucrarea datelor dumneavoastră în anumite situații specifice);
 • dreptul de a nu fi evaluat pe baza prelucrării automate (dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată, fără intervenție umană);
 • dreptul de a înainta o reclamație la autorități.

ICEU TRAINING GROUP SRL garantează că vă puteți exercita aceste drepturi. Vă puteți exercita drepturile menționate anterior și puteți afla mai multe despre aceste drepturi dacă ne transmiteți nouă, având calitatea de operator de date, o solicitare scrisă la adresa ICEU TRAINING GROUP SRL, str. Polonă nr. 11C, Otopeni, jud. Ilfov, România, sau prin e-mail la adresa office@iceu.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea acesteia de autoritate publică centrală autonomă având competență generală în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Ne-am asumat angajamentul de a analiza solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem cât mai repede posibil eventualelor întrebări.

 1. Luarea deciziilor în mod automatizat și realizarea profilului

Nu veți face obiectul unor decizii cu impact semnificativ asupra dumneavoastră luate doar în baza unor procese automatizate de luare a deciziilor.

 1. Versiuni ale prezentei politici de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare la data de 25 mai 2018. Ea poate fi actualizată în funcție de modificările legislative ce ar putea apărea.